• ATAS1
  • ATAS

SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMA NEGERI 1 SIMPANG PESAK

Pilih Data   
Cari Nama     
NoNIP NamaPelajaranJabatanDetail
1
197009171997032004
Husmita, S.Pd SejarahGuru Sejarah/Pembina UKS
2
197210312005011004
Budi Wahono, S.Pd Guru MTK/HUMAS
3
197311132005011008
Budiono, S.T Guru TIK/Pembina Lab TIK
4
198009262005012008
Hermawati, S.Pd Guru B.inggris /Bendahara APBN
5
198304202006042007
Devi Adriani, S.Pd Guru Ekonomi/Pembina E.C
6
197512162010012010
Lucky Dwita Sari, S.Si GeografiGuru Geografi/Wali Kelas XI.3
7
198108292010012015
Nur Walfiroh, S.Psi.I Guru BP/BK
8
198110172010012014
Nur Azizah, S.Pd.I Wakasek Kurikulum
9
198205122010012023
Jamila Kemalasari, S.Si Guru Biologi / Wali Kelas
10
198209122009041001
Hikmah Abrar, S.Pd Guru PJOK/Wakasek kesiswaan
11
198801102010012011
Firda Yunita, S.Pd Guru Ekonomi/Bendahara APBD
12
199105302022211004
Tedi , S.Pd Guru PKN/Pembina OSIS
13
008
Puji Astusti, S.Si Guru Fisika/ Bendahara IPP
14
009
Yulia, S.Pd Guru Mulok/ Pembina Koperasi
15
199112142022212007
Retno Wulandari, S.Pd Guru Biologi/PKWU/Pemb.Tari
16
012
Desi Natalia, S.Pd.I Pend. Agama IslamPembina Rohis
17
198611262015011001
Fajri Kurnia Nurhidayat, S.Pd Guru Matematika
18
199007292022211003
Imam Nurdani, S.Pd Guru SenBud / Wakasek Sarpras
19
0
Kurnia, S.Pd Guru Bahasa Indonesia
20
199503252022211002
ZENDA PARIPURNA, S.Pd PJOK